B1 Moving screen

Oglašavanje u apotekama

Displej B4 formata sa pregradom za liflete
(B4 displej sa pregradom za letke/osvetljeni ili neosvetljeni) zbog svoje pozicije na recepturi po mišljenju klijenata je najefikasnija oglasna površina u apoteci. Deo displeja je prosvetljen putem LED dioda tako da još lakše privlači pažnju pacijenata na reklamirani proizvod. Izborom ovog tipa oglašavanja omogućavamo gratis distribuciju lifleta u izabrane apoteke.

Podloge za plaćanje A4 formata sa LED rasvetom su veoma dobro pozicionirane na recepturama-kod kasa i u apotekama se nalaze od 2012.godine. Veliki broj klijenata odabrao je ovaj reklamni medij za reklamiranje svojih proizvoda zbog svoje efikasnosti u privlačenju pažnje kako pacijenata tako i farmaceuta baš u momentu kada je pacijent na kasi. Utiču na kupovinu dodatnih proizvoda.

Paneli sa led rasvetom u izlozima ili drugi veliki formati u izlogu ili apoteci
Paneli sa led rasvetom postavljeni su u izloge apoteka. Osvetljena, moderno dizajnirana i krajnje privlačna oglasna površina omogućava klijentu kvalitetno komuniciranje poruke, a s obzirom da je oglas obostran, komunikacija se vrši i prema spolja(prolaznicima) i prema unutra (kupcima u apoteci).

Hengeri
Viseće oglasne povrsine okačene iznad recepture omogućavaju izuzetnu vidljivost a posebna karakteristika im je mogućnost za različit oblik površine.

LCD TV Monitori
Postavljeni su kao interaktivna oglasna površina još 2007.godine. Kako su klijenti pokazali veliko interesovanje za nove reklamne medije ovaj vid reklamiranja nije u ponudi.

Nabrojanim oglasnim površinama postiže se sinergija oglašavanja i komunikacije prema kupcu od samog ulaska u apoteku do prilaska recepturi i donošenja odluke o kupovini. Budući da u svom portfoliju raspolažemo oglašavanjem u domovima zdravlja i oglašavanjem u apotekama, klijentu omogućujemo postizanje kvalitetnog oglašavanja u zdravstvenim ustanovama.